Προεγχειρητικές Οδηγίες

Ο βασικός προεγχειρητικός έλεγχος συνήθως περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα καθώς και εκτίμηση από καρδιολόγο. Σε ορισμένες επεμβάσεις είναι απαραίτητες και επιπλέον εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα μαστών, μαστογραφία ή μαγνητική μαστογραφία μαστών για τις επεμβάσεις μαστού, υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία κοιλιακών τοιχωμάτων για τις επεμβάσεις στο κοιλιακό τοίχωμα, και ενδεχομένως και άλλες εξετάσεις, ανάλογα με την επέμβαση στην οποία θα υποβληθείτε.

Εάν λαμβάνετε κάποια φαρμακευτκή αγωγή είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε ώστε να μπορούμε να σας δώσουμε εξειδικευμένες οδηγίες για κάθε ένα από τα φάρμακα που παίρνετε.

Εάν παίρνετε αντιπηκτικά ή φάρμακα για την κυκλοφορία του αίματος , ο πιθανότερο είναι να χρειαστεί να διακόψετε τη λήψη τους μερικές ημέρες πριν την επέμβασή σας, με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού που σας τα χορήγησε, και να τα αντικαταστήσετε με άλλα φάρμακα των οποίων τη δράση μπορούμε να ελέγξουμε πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ωράριο λειτουργίας ιατρείου

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη:

πρωί: 11:00 - 13:30
απόγευμα: 18:00 - 20:30

Τετάρτη πρωϊ:

πρωί: 11:00 - 13:30

Διαγνωστικές ενδοσκοπικού χαρακτήρα εξετάσεις