Μετεγχειρητικες Οδηγιες

Μετά μια επέμβαση, η ανάρρωση ποικίλει από άτομο σε άτομο και βέβαια εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε επέμβασης. Ανεξάρτητα από την επέμβαση, ο κάθε ασθενής έχει να αντιμετωπίσει σωματικές αλλά και ψυχολογικές αλλαγές κατά την ανάρρωση. Είναι σημαντικό να θυμάστε πάντα ότι δεν χρειάζεται να «βιάζετε» την ανάρρωσή σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τον Ιατρό κ. Ράπη και να μην αμελείτε να παίρνετε τη φαρμακευτική σας αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιατρού.

Ωράριο λειτουργίας ιατρείου

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη:

πρωί: 11:00 - 13:30
απόγευμα: 18:00 - 20:30

Τετάρτη πρωϊ:

πρωί: 11:00 - 13:30

Διαγνωστικές ενδοσκοπικού χαρακτήρα εξετάσεις