5. Τραυματιολογία του προσωπικού και εγκεφαλικού κρανίου (κρανιοπροσωπική τραυματιολογία)

Τα γναθοπροσωπικά τραύματα είναι τα τραύματα των μαλακών ιστών και του σκελετού του προσώπου και του κρανίου, ως αποτέλεσμα εξωτερικής βίας. Ο Γναθοπροσωπικός Χειρουργός είναι απαραίτητο μέλος της ομάδας αντιμετώπισης τραύματος, τόσο άμεσα όσο και σε δεύτερο χρόνο καθώς η πολύπλοκη δομή του σκελετού και των μαλακών μορίων της κρανιογναθοπροσωπικής περιοχής απαιτεί εξειδικευμένη γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος.

Τα γναθοπροσωπικά κατάγματα θεραπεύονται συνήθως με ανάταξη και ακινητοποίηση, εξωτερική και εσωτερική (οστεοσύνθεση με διάφορα συστήματα πλακών οστεοσύνθεσης). Ο τρόπος αυτός θεραπείας οδηγεί σε άριστη λειτουργική αποκατάσταση. Τα τραύματα του προσώπου, όταν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον ειδικό, μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη παραμόρφωση και ψυχολογικά προβλήματα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Χρήσιμες συμβουλές για τους ασθενείς