3. Ορθογναθική Χειρουργική του προσωπικού κρανίου (οστεοτομίες)

Η διόρθωση των ανωμαλιών των γνάθων και των οστών του προσώπου αποτελεί το αντικείμενο της ορθογναθικής χειρουργικής. Οι συνηθέστερες ενδείξεις ορθογναθικών επεμβάσεων είναι οι δυσπλασίες του προσώπου, προβλήματα στη μάσηση και την ομιλία λόγω κακής σύγκλεισης και αισθητικοί λόγοι. Άλλες ανωμαλίες όπως ουλικό χαμόγελο και περιπτώσεις ασυμμετρίας, στις οποίες το ένα ημιμόριο του προσώπου παρουσιάζει υποπλασία ή υπερπλασία, μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια της ορθογναθικής χειρουργικής. Αυτό επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με οστεοτομίες, κατά τις οποίες διαχωρίζονται τα οστά των γνάθων και τοποθετούνται στις νέες επιθυμητές θέσεις, με διατήρηση της αιμάτωσής τους.Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις και οι επιθυμίες του ασθενούς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Χρήσιμες συμβουλές για τους ασθενείς