10. Βάση κρανίου

Για τον Κρανιο-γναθοπροσωπικό χειρουργό η χειρουργική της βάσσεως του κρανίου αποτελεί μία τεράστια πρόκληση λόγω της τεράστιας δυσκολίας στην προσπέλαση των ανατομικών αυτών περιοχών και την παρουσία εξαιρετικά σύνθετων, ζωτικής σημασίας οργάνων, για τη ζωή του ασθενούς. Τον Κράνιο-γναθοπροσωπικό χειρουργό αφορά κυρίως ο πρόσθιος και μέσος κρανιακός βόθρος ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα παρουσίας κακοηθειών είτε από επεκτεινόμενων από τις αεροφόρες κοιλότητες, τους κόγχους, τη ρινική κοιλότητα και το δέρμα της περιοχής του μέσου τριτημορίου του σπλαγχνικού κρανίου. Η προσπέλαση μπορεί να γίνει είτε ενδοσκοπικά από τη μύτη είτε με ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις από το τριχωτό της κεφαλής είτε διαπροσωπικές (transfacial approach). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί και η διαϊγμορειακή προσπέλαση για τη χειρουργική αντιμετώπιση του πτερυγογναθιαίου χώρου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Χρήσιμες συμβουλές για τους ασθενείς